Giám sát thực hiện chế độ chính sách và việc tuyển giáo viên làm Tổng phụ trách Đội

331

Từ ngày 25 đến 28/9, Tỉnh đoàn tổ chức giám sát giám sát việc thực hiện chế độ chính sách và việc tuyển giáo viên làm Tổng phụ trách đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh theo thông tư số 27/2017/TT-BGDĐT ngày 08/11/2017 của Bộ giáo dục và đào tạo trong các trường Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh. Về thành phần đoàn giám sát của tỉnh gồm: Thường trực Tỉnh đoàn, Thường trực Hội đồng Đội tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ, Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo các ban Tỉnh đoàn.

Thông qua đợt giám sát, Đoàn đã làm việc với Thường trực Huyện đoàn, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Cấp ủy nhà trường, Ban Giám hiệu nhà trường, Giáo viên Tổng phụ trách về thời gian giáo viên làm công tác Tổng phụ trách Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, việc thực hiện chế độ chính sách, phụ cấp; Về số lượng Tổng phụ trách, độ tuổi, đầu ra đối với giáo viên Tổng phụ trách trong các trường Trung học cơ sở; Lắng nghe những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc của Tổng phụ trách.