34 tập thể, cá nhân được Hội đồng Đội Trung ương khen thưởng

305

Ngày 5-10, Hội đồng Đội tỉnh tổng kết công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 – 2018.

Năm học qua, Hội đồng Đội đã triển khai có hiệu quả các hoạt động. Có 100% liên đội trên toàn tỉnh tổ chức định kỳ, đều đặn các đợt sinh hoạt chính trị, thi đua cao điểm, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn… Toàn tỉnh tổ chức 41 buổi tuyên truyền, phổ biến các bộ luật liên quan tới quyền lợi thiếu nhi, thu hút hơn 100.000 lượt học sinh, đội viên tham gia; chương trình Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam được các liên đội duy trì thường xuyên bằng nhiều hình thức. Trong năm học, Hội đồng Đội tỉnh xây dựng và trao tặng 1 căn nhà Khăn quàng đỏ trị giá 50 triệu đồng, sửa chữa 2 nhà cho đội viên gặp khó khăn…

Dịp này, Hội đồng Đội Trung ương khen thưởng 17 cá nhân, 17 tập thể; Tỉnh đoàn khen thưởng 19 cá nhân, 18 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 – 2018.

Báo Khánh Hòa