Đoàn kiểm tra Trung ương Đoàn làm việc với Tỉnh Đoàn

262

Sáng ngày 24/5, đoàn kiểm tra Trung ương Đoàn do đồng chí Nguyễn Đức Hùng – Ủy viên Ban Chấp hành, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Phó trưởng ban Kiểm tra Trung ương Đoàn làm Trưởng đoàn đã kiểm tra chuyên đề tại Tỉnh đoàn Khánh Hòa.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra về công tác đoàn viên, thu, chi đoàn phí và việc sử dụng các nguồn quỹ khác của Đoàn theo quy định của Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn.

Theo đó, toàn tỉnh hiện có hơn 75.000 đoàn viên với 21 cơ sở đoàn trực thuộc. Tỉnh đoàn tập trung chỉ đạo cơ sở, đề ra các giải pháp trọng tâm nhằm bồi dưỡng kết nạp các lớp đoàn viên mới đủ phẩm chất, tiêu biểu trong các hoạt động phong trào hành động cách mạng ở cơ sở, làm nòng cốt trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trong thời kỳ mới; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống xây dựng, rèn luyện, phát triển và trưởng thành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hàng năm; đa dạng hoá các mô hình giáo dục thanh niên, gắn chặt giữa giáo dục truyền thống với tổ chức các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ. Công tác phát triển đoàn viên tập trung chú trọng công tác bồi dưỡng và kếp nạp đoàn viên mới, đề ra các giải pháp cho công tác kết nạp đoàn viên mới ở từng đối tượng, khu vực, chú trọng đối tượng thanh niên ở địa bàn dân cư, khu công nghiệp, khu đông thanh niên công nhân, thanh niên dân tộc. Trong năm 2018 toàn tỉnh đã kết nạp được 16.162 đoàn viên.

Hàng năm việc trích nộp Đoàn phí kịp thời, công khai theo đúng mức thu, thống nhất từ số lượng đoàn viên với mức đóng dành cho từng đối tượng và thống nhất giữa cơ quan cấp tỉnh và cơ sở. Kinh phí thực hiện theo nguyên tắc quản lý tài chính công khai, minh bạch, đúng với quy chế chi tiêu, đúng định mức theo quy định.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Hùng đánh giá việc triển khai các nội dung nhiệm vụ công tác đoàn đã được Tỉnh đoàn triển khai trên tinh thần nghiêm túc. Đồng chí đề nghị, thời gian tới các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh cần tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động tập huấn cán bộ Đoàn, đặc biệt về thực hiện Điều lệ Đoàn, tăng cường công tác quản lý đoàn viên thông qua các công cụ, biện pháp ứng dụng công nghệ hiện đại.

Trước đó, ngày 23/5 đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc với Đoàn xã Cam Hải Đông, Đoàn Thị trấn Cam Đức (huyện Cam Lâm), Đoàn xã Vĩnh Phương, Đoàn phường Vạn Thạnh (TP Nha Trang),  Huyện đoàn Cam Lâm và Thành đoàn Nha Trang.

Bích Ngọc