Bầu bổ sung 4 đồng chí vào Ban Chấp hành, 2 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022

321

Sáng 31/5, Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành bất thường bầu bổ sung các chức danh Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022
Hội nghị đã bầu bổ sung vào Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đối với 04 đồng chí: Trần Thị Bích Ngọc – Cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn; Trần Việt Sỹ Quốc – Cán bộ văn phòng Hội LHTN Việt Nam tỉnh, cán bộ Ban Đoàn kết Tập hợp thanh niên Tỉnh đoàn; Trần Công Huân – Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang; Nguyễn Thị Tú Phương – Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Công ty Yến sào Khánh Hòa.
Đồng thời, Hội nghị tiến hành bầu bổ sung 02 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh đoàn gồm: đồng chí Nguyễn Ngọc Thảo – Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn; đồng chí Nguyễn Khắc Duy – Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh.

Bích Ngọc