Hội nghị cán bộ chủ chốt tổng kết công tác Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên năm học 2018 – 2019

184

Chiều ngày 20/12/2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị Cán bộ chủ chốt tổng kết công tác Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên năm học 2018 – 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên năm học 2019 – 2020 và triển khai chương trình “Tình nguyện Mùa Đông” năm 2019 và “Xuân tình nguyện” năm 2020.
Chủ trì Hội nghị do đồng chí Trương Tấn Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.
Tại Hội Nghị các Cán bộ chủ chốt đã có nhiều ý kiến thảo luận đóng góp cho năm học mới.
Nhằm tuyên dương cho các cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 – 2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Khánh Hòa đã trao tặng Bằng khen cho 13 tập thể và 20 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 – 2019. Đồng thời để biểu dương các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 – 2019 Ban Thường vụ Khánh Hòa đã trao cờ và Bằng khen Đơn vị xuất sắc toàn diện cho trường Đại học Nha Trang, trao tặng Bằng khen Đơn vị xuất sắc cho Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang, Đoàn trường Đại học Khánh Hòa và Bằng khen tiên tiến cho các Đoàn trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang, Cao đẳng Du lịch Nha Trang, Cao đẳng Y tế Khánh Hòa.
Bên cạnh đó, tại Hội nghị Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cũng đã trao tặng Bằng khen cho 14 Tập thể và 14 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2018 – 2019. Đồng thời để biểu dương các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công Hội và phong trào sinh viên học năm học 2018 – 2019, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đã trao cờ và Bằng khen Đơn vị xuất sắc toàn diện cho Hội Sinh viên trường Đại học Nha Trang, trao tặng Bằng khen Đơn vị xuất sắc Hội Sinh viên các trường Đại học Khánh Hòa, Cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang, Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Nha Trang, Cao đẳng Du lịch Nha Trang, Cao đẳng Y tế Khánh Hòa, trao tặng Bằng khen tiên tiến cho Hội Sinh viên trường Đại học Thái Bình Dương.