CAM LÂM: Tập huấn chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp năm 2018

26

Thực hiện Kế hoạch số 39-KH/ĐTN ngày 01/10/2018 của Ban Thường vụ Huyện đoàn Cam Lâm về việc Tổ chức lớp tập huấn chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp năm 2018.

Nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về nghề nghiệp, việc làm trong thời kỳ mới; vị trí và vai trò của chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật lợi ích và hiệu quả của việc ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống.

Sáng ngày 25/10/2018 tại Hội trường Khối Mặt trận – Đoàn thể huyện Cam Lâm, Huyện đoàn Cam Lâm tổ chức Hội nghị tập huấn chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp năm 2018, với sự tham gia của hơn 50 đoàn viên thanh niên.

Tại Hội nghị tập huấn, các bạn đoàn viên thanh niên đã được cung cấp thông tin, kiến thức, kỹ thuật trồng và chăm sóc cây xoài, cách xử lý sâu, bệnh trên cây xoài… Đồng thời, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm với đội hình Trí thức trẻ tham gia hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp.

Qua đó, tạo môi trường thuận lợi để phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ. Hình thành một lớp thanh niên có kiến thức về khoa học và công nghệ, năng động, thích nghi với nền kinh tế thị trường. Góp phần phát triển kinh tế gia đình và địa phương, vươn lên làm giàu chính đáng.

Hoàng Dũng