KHÁNH SƠN: Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn – Hội cơ sở năm 2018

45
Khanh son lop boi duong can bo doan 2018

Sáng ngày 23/10, Huyện đoàn Khánh Sơn phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, khai giảng lớp bồi dưỡng năm 2018 cho 80 học viên là cán bộ Đoàn- Hội cơ sở trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 03 ngày (23-25/10), các học viên sẽ được bồi dưỡng các chuyên đề trong chương trình lý luận chính trị và kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội như: Phát huy truyền thống vẻ vang, tuổi trẻ Việt Nam thi đua học tập, lao động sáng tạo, xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, thông tin chuyên đề “ Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên; thông tin tình hình ANCT, TT ATXH trên địa bàn huyện; Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn Khóa XI, một số nghiệp vụ công tác Đoàn thanh niên và sinh hoạt Chi đoàn; Phương pháp tiếp cận, nắm bắt tư tưởng và thu thập dư luận xã hội; Hướng dẫn tổ chức một số trò chơi tập thể taembuiding và kỷ năng tổ chức hoạt động tập thể; Nghiệp vụ công tác Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam và đoàn kết tập hợp thanh niên…

Thông qua lớp tập huấn, giúp đội ngũ cán bộ làm công tác Đoàn –Hội ở cơ sở có điều kiện trao đổi học hỏi, rút kinh nghiệm và từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng tổ chức các hoạt động tập thể cũng như phong trào thanh niên, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên đi vào nền nếp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời nâng cao nhận thức chính trị, rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ Đoàn ở cơ sở, từ đó xây dựng chương trình hoạt động cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn Hội và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị./.