NINH HÒA: Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội năm 2017

40

Sáng 24-01-2018, tại Hội trường Mặt trận thị xã Ninh Hòa, Thị Đoàn và UB Hội LHTN Việt Nam thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Hội năm 2017.

 Về tham dự Hội nghị có chí Trương Tấn Hùng, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Khánh Hòa; đồng chí Tống Trân, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thị xã Ninh Hòa; đồng chí Nguyễn Thị  Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Đặng Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban tham mưu giúp việc Thị ủy; Các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã; các đồng chí đại diện thường trực Hội Cựu chiến binh cơ sở được khen thưởng trong công tác phối hợp giáo dục thế hệ trẻ; các đồng chí UV BTV, UV BCH Thị Đoàn; các anh chị là UV UB Hội thị xã; các đồng chí là Bí thư cơ sở Đoàn, các anh chị là Chủ tịch các cơ sở Hội trong toàn thị xã cùng về dự Hội nghị.

Hội nghị đánh giá kết quả các hoạt động công tác Đoàn, Hội năm 2017 và đề ra phương hướng, hoạt động trọng tâm cho năm 2018 đặc biệt chú trọng tập trung triển khai thực hiện 76 nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn - Hội - Đội gắn với thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.

Để ghi nhận những thành tích đạt được trong năm 2017, Trung ương Đoàn, Hội; Tỉnh Đoàn và Ủy ban Hội tỉnh tặng cờ Xuất sắc toàn diện và nhiều bằng khen cho các tập thể, cá nhân. Tại Hội nghị, Thị Đoàn Ninh Hòa đã tặng cờ “Xuất sắc toàn diện - Dẫn đầu” cho 06 đơn vị dẫn đầu thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi khối xã, phường và Khối HCSN&SXKD (Đoàn phường Ninh Hiệp, Đoàn xã Ninh Phước, Đoàn xã Ninh Sim và Đoàn xã Ninh Hưng, Đoàn khối cơ quan Đảng, Mặt trận, Đoàn thể và Đoàn cơ sở Công an thị xã) và 04 tập thể cơ sở Hội (Ủy ban Hội phường Ninh Thủy, Ủy ban Hội xã Ninh Phước, Ủy ban Hội xã Ninh Thân và Ủy ban Hội xã Ninh Ích); khen thưởng 04 đơn vị Hội Cựu chiến binh cơ sở và 04 cơ sở Đoàn có thành tích trong công tác phối hợp giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; khen thưởng 04 đơn vị có thành tích xuất sắc theo từng lĩnh vực hoạt động. Qua đó động viên và tạo động lực cho các cơ sở Đoàn - Hội tiếp tục thực hiện tốt một số hoạt động trọng tâm được đề ra trong năm 2018./.

images 2018 01 ninh hoa tong ket doan hoi 2017 khen thuong a964f - NINH HÒA: Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội năm 2017images 2018 01 ninh hoa tong ket doan hoi 2017 cbb cs 0d5a8 - NINH HÒA: Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội năm 2017images 2018 01 ninh hoa tong ket doan hoi 2017 ccb 9f23e - NINH HÒA: Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội năm 2017images 2018 01 ninh hoa tong ket doan hoi 2017 khen thuong hoi d528d - NINH HÒA: Hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội năm 2017

 

 

 

we love nha trang