Trung ương Đoàn kiểm tra chuyên đề năm 2018 tại tỉnh Khánh Hòa

209

Ngày 02/11/2018, đồng chí Nguyễn Duy Minh – Ủy viên Ban thường vụ Trung ương đoàn, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng, Cụm trưởng Cụm Duyên hải Nam Trung Bộ dẫn đầu đoàn công tác Trung ương Đoàn đi kiểm tra chuyên đề tại tỉnh Khánh Hòa.

Tham dự buổi làm việc tại Tỉnh đoàn có đồng chí Hồ Văn Mừng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; Bí thư, trợ lý thanh niên các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc.

Các đồng chí đã nghe báo cáo và trao đổi kết quả triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018; kết quả 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 25-NG/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đàng khóa X về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, 2 năm việc triển khai “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2016 – 2021”; việc tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với việc sửa đổi Luật Thanh niên của Tỉnh đoàn.

Phát biểu đánh giá các nội dung triển khai của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đồng chí Hồ Văn Mừng đề cao sự chỉ đạo, quan tâm của các cấp ủy Đảng đối với công tác thanh niên như ưu tiên giải quyết các vấn đề về thanh niên; ưu tiên về kinh phí, cơ sở vật chất, các thiết chế văn hóa, thể thao cho thanh niên từ tỉnh đến địa phương, về công tác giới thiệu, tư vấn việc làm cho thanh niên; ưu tiên về công tác cán bộ, đề án ưu tiên cán bộ trẻ, nữ… Đồng chí cũng đánh giá cao công tác tuyên truyền của các cấp bộ đoàn tỉnh đã có nhiều đổi mới, trong đó có việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, mạng xã hội vào công tác tuyền truyền và đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; việc thực hiện Chỉ thị 05 đã bám sát được chỉ đạo của Trung ương Đoàn và Kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy. Đồng chí đề nghị thời gian tới các cấp bộ đoàn cần thay đổi phương pháp hoạt động, cơ chế làm việc, giảm hành chính, thủ tục; hoạt động phong trào nên gắn vào thực chất; tăng cường thực hiện chủ trương đi cơ sở đối với cán bộ Đoàn.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Minh thống nhất và đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện các nội dung chuyên đề kiểm tra của Tỉnh đoàn. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thời gian tiếp tục đẩy mạnh tham mưu, tăng cường sự quan tâm lãnh đạo của Đảng đối với công tách thanh niên; đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị 05 tạo sự thống nhất trong mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải là việc làm tự thân, tự giác, thường xuyên và được các cấp bộ đoàn triển khai theo chủ đề cụ thể từng năm phù hợp theo từng đối tượng; tổ chức các diễn đàn góp ý sửa đổi Luật Thanh niên.

Trung ương Đoàn kiểm tra chuyên đề năm 2018 tại tỉnh Khánh Hòa 1 Trung ương Đoàn kiểm tra chuyên đề năm 2018 tại tỉnh Khánh Hòa 2